Общи условия

1. Приемане на заявки/ запитвания

Запитванията към нашата агенция могат да постъпват по няколко начина:

 • През уеб сайта на агенцията: на ‘’Изпрати запитване’’, който отваря форма на запитване, съдържаща основните компоненти, които са ни нужни.На посочения от Вас мейл или телефон ние ще върнем отговор в срок до 24 часа.
 • Чрез директно адресиране на запитването към мейл адреса на агенцията bulgarholidays@abv.bg
 • Чрез попълнена заявка в офиса на агенцията в гр. Хисаря ул.”9-те деца на Еани”№2
 • Чрез запитване на телефона +359898480012; +359877444440; +359898480011

2. Срок за резервация и потвърждаване

При потвърждаване на резервацията от Ваша страна, трябва да внесете депозит в размер посочен от служителите в агенцията, в зависимост от резервираната услуга. Остатъкът от сумата следва да бъде заплатен съгласно сроковете, посочени в потвърждението на резервацията.

3. Задължение на БУЛГАРХОЛИДЕЙЗ ЕООД

 • Да предложим най-подходящата оферта и окажем съдействие в избора.
 • Да потвърдим заявката за резервация в рамките на работния ден
 • Да Ви предложим варианти на заплащане
 • Да Ви представим договор за туристическо пътуване
 • Да издадем ваучер /документ за предплатена туристическа услуга/, оригинална фактура и други и предложим варианти за получаване.

4. Вие към БУЛГАРХОЛИДЕЙЗ ЕООД.

 • Да ни информирате за одобрението /неодобрението /на предложената оферта.
 • Да се запознаете с условията на потребителския договор и го подпишете.
 • Да изберете начин на плащане и спазите сроковете.
 • Да ни информирате за начина на получаване на ваучера и други документи.
 • Преди отпътуване да проверите точността на всички документи.
5. Начин на плащане

Плащанията могат да бъдат осъществявани:

 • В брой в агенцията
 • По банков път
 • С кредитна или дебитна карта
 • PayPal
6. Транспорт:

Всички екскурзии се осъществяват с категоризирани туристически автобуси на лицензирани транспортни компании.

7. Анулации

 • В случай на анулация се съблюдават сроковете и глобите, посочени в договора за пътуване (в случай на пакетно пътуване) или на съответния хотел, туроператор или авиокомпания.
 • Те се извършват лично в офиса на туристическата агенция, като туристът в писмена форма подава искането за анулация на пътуването.
 • При анулиране на пътуването поради недостатъчен брой туристи за сформиране на пълна група, Туроператорът си запазва правото да промени датата на заминаване или в краен случай да отмени екскурзията. В този случай внесената от туристът сума се възстановява в пълен размер.
 • 3 дни преди датата на отпътуване- неустойката е 50% от стойността на екскурзията; В ден на отпътуване- 100% от стойността на екскурзията

8. Рекламации

В случай на рекламация по повод на туристически услуги, клиентът се задължава да уведоми незабавно прекия доставчик на съответната услуга и предявената рекламация да се реши на място. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, клиентът се задължава в 3 (три) дневен срок след датата на туристическата услуга, да предостави на БУЛГАРХОЛИДЕЙЗ ЕООД писмена рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с рекламацията, придружено с доказателствени материали: подпечатан и подписан протокол от доставчика на услугата удостоверяващ верността на рекламацията и платежен документ. БУЛГАРХОЛИДЕЙЗ е длъжна да вземе становище по рекламацията в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаването й. При неспазване на указания по- горе ред рекламацията остава без разглеждане.

9. Възстановяване на суми

 • Суми за заявени , но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, се възстановяват след приспадане на съответните глоби по резервацията, съгласно условията определени от доставчикът на туристическата услуга.
 • Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на БУЛГАРХОЛИДЕЙЗ ЕООД, се извършва само срещу представяне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и др.) със съответно нанесени и заверени от представители на БУЛГАРХОЛИДЕЙЗ ЕООД поправки и анулации. Възстановените суми са до размера на заплатената услуга.

10. Агенцията не носи отговорност за:

 • Агенцията не носи отговорност за загубени или откраднати вещи или документи на туристите, за последствията при неспазване на законодателството на съответната държава от страна на туристите. В случай на нанесени щети от отделен турист или група туристи на хотелска база, автобуси или трети лица, извършителят носи цялата отговорност за деянието си. Евентуалните щети се компенсират веднага от извършителя, а ако това не е възможно, се съставя протокол за нанесената щета и условията за нейното изплащане.
 • Агенцията не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на клиента на определените за пътуване място и време или поради обстоятелства независещи от Туроператора.
 • Осигуряването на валиден паспорт и всички други документи изискани от законодателството на съответната страна, е изцяло задължение на туриста. Туроператорът не поема отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни документи.
 • Туроператорът не носи отговорност при промени или анулиране на почивката/ екскурзията вследствие на форсмажорни причини (стачки, лоши метеорологични условия, анулиране на полети, промени в разписанията и цените на Авиокомпании и други извънредни обстоятелства). Туроператорът не дължи неустойки.
 • Туроператорът не носи отговорност, ако някои туристически обекти включени в туристическата програма са в почивка или не работят. Туроператорът се задължава да компенсира туриста с посещение на друг такъв съответстващ на програмата.
 • Водачът има право да преустанови пътуването на турист от групата, който нарушава реда, нормите на поведение за правилното протичане на туристическата програма, без право на компенсация.